Ali Murat Yıldırım

 

No image available
Not reviewed
Contact information
Bu gizlilik politikası, “Kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri” nin (PII) çevrimiçi ortamda nasıl kullanıldığından endişe duyanlara daha iyi hizmet etmek için derlenmiştir. PI, tek bir kişiyi tanımlamak, iletişim kurmak veya bulmak veya bir kişiyi bağlam içinde tanımlamak için tek başına veya diğer bilgilerle kullanılabilen bilgilerdir.

Contact information

Ali Murat Yıldırım
oruspi.com
12 sokak adnan mah yaz
342000 adana
Turkey
Directions

Opening hours

Wednesday 09:00 am-06:00 pm

Websites & Profiles

Callback request Write a message
Submit a review
Tell a friend

Your message to Ali Murat Yıldırım

Please complete the field highlighted in red.
Please complete the field highlighted in red.
Invalid email address
* required fields
Invalid characters. Only numbers and space characters are possible.

I accept the privacy policy.

Profile active since 07/18/2020  |  Last update: 08/16/2020   |  Report profile
Review Guidelines  |  Quality Assurance  |  Privacy Policy  |  Legal Notice  © 2011 - 2020 Expert Systems GmbH
By using our website you agree to the use of cookies. Learn moreOK