Máy Thực Phẩm Xanh

Cung cấp các máy thực phẩm công nghiệp trên địa bàn cả nước Việt Nam

Máy Thực Phẩm Xanh
Not reviewed
Contact information
Máy móc được xem là yếu tố nòng cốt giúp giảm sức lao động của con người và tăng năng suất lao động. Trong bất kì lĩnh vực nào, máy móc cũng đóng vai trò rất quan trọng, kể cả lĩnh vực sản xuất và chế biến thực phẩm.

Thấu hiểu được nhu cầu sử...

Contact information

Máy Thực Phẩm Xanh
355/6 Vĩnh Viễn P.5 Q.10. TP.HCM
700000 Hồ Chí Minh
Viet Nam
Directions

Callback request Write a message
Submit a review
Tell a friend

Your message to Máy Thực Phẩm Xanh

Please complete the field highlighted in red.
Please complete the field highlighted in red.
Invalid email address
* required fields
Invalid characters. Only numbers and space characters are possible.

I accept the privacy policy.

Profile active since 07/17/2020  |  Last update: 11/12/2020   |  Report profile
Review Guidelines  |  Quality Assurance  |  Privacy Policy  |  Legal Notice  © 2011 - 2020 Expert Systems GmbH
By using our website you agree to the use of cookies. Learn moreOK