Shop Sua Bim

 

Shop Sua Bim
Not reviewed
Contact information
Khoa Y Dược Hà Nội là một trong số các trường Y Khoa hàng đầu tại Khu vực miền Bắc Việt Nam. Trường với sứ mệnh cao cả là thực hiện đào tạo đội ngũ sinh viên tốt nghiệp có trình độ tay nghề cao. Từ đây đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh. Đây đồng thời là ngôi trường được xếp vào nhóm trường trọng điểm nhất cả nước.

Contact information

Shop Sua Bim

100000 Hanoi City
Viet Nam

Websites & Profiles

Callback request Write a message
Submit a review
Tell a friend

Your message to Shop Sua Bim

Please complete the field highlighted in red.
Please complete the field highlighted in red.
Invalid email address
* required fields
Invalid characters. Only numbers and space characters are possible.

I accept the privacy policy.

Profile active since 04/18/2020  |  Last update: 04/20/2020   |  Report profile
Review Guidelines  |  Quality Assurance  |  Privacy Policy  |  Legal Notice  © 2011 - 2020 Expert Systems GmbH
By using our website you agree to the use of cookies. Learn moreOK