Vhea Việt Nam

Health

Vhea Việt Nam
Not reviewed
Contact information
Vhea.org.vn là chuyên trang blog cung cấp các thông tin sức khỏe, y tế, kiến thức về các bệnh lý phổ biến hiện nay. Hướng tới sứ mệnh hoạt động vì “Sức khỏe y tế cộng đồng”, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp được nhiều thông tin hữu ích một cách chính xác và nhanh chóng, giúp mọi người được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

Contact information

Vhea Việt Nam
276 Giảng Võ, Ba Đình
Hà Nội 100000
Viet Nam
Directions

Contact person
Vhea Việt Nam

Callback request Write a message
Submit a review
Tell a friend

Your message to Vhea Việt Nam

Please complete the field highlighted in red.
Please complete the field highlighted in red.
Invalid email address
* required fields
Invalid characters. Only numbers and space characters are possible.

I accept the privacy policy.

Profile active since 04/13/2020  |  Last update: 04/13/2020   |  Report profile
Review Guidelines  |  Quality Assurance  |  Privacy Policy  |  Legal Notice  © 2011 - 2020 Expert Systems GmbH
By using our website you agree to the use of cookies. Learn moreOK