Privacybeleid

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons en daarom hebben we het onze missie gemaakt om uw gegevens en uw rechten met betrekking tot gegevens te beschermen.


Cookie-instellingen openen


Inhoudsopgave


Deel 1 - Inleiding

Deel 2 - Samenvatting: Ons privacybeleid in een oogopslag


Deel 3: Ons privacybeleid in detail
A. Gedetailleerde informatie over de verwerking van gebruikers- en klantgegevens B. Gedetailleerde informatie over het gebruik van onze website C. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in detail D. Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens
Deel 4 - Definities


Deel 1 - Inleiding

Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers worden altijd verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de voor ons relevante landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming. Dit Privacybeleid bevat informatie over het soort gegevens dat we verzamelen, de mate waarin we gegevens verzamelen en het doel ervan, en ook over de rechten die u hebt, mits er persoonlijke gegevens zijn verzameld of verwerkt.

In de context van onze verklaring over gegevensbescherming gebruiken we verschillende juridische en technische termen. Uitleg vindt u hier .

Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking hebben wij talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de door ons verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen. Gegevensoverdracht via internet kan echter gaten in de beveiliging veroorzaken, waardoor absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom hebt u ook de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de persoonlijke gegevens van onze klanten en leveranciers en op de bezoekers van onze websites.

Het bedrijf ("Expert Systems AG" of "wij") dat verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van, onder andere, de basisverordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (de "DSG-VO") is:

Expert Systems AG
Quedlinburger Str. 1
10589 Berlin
Germany

E-Mail: privacy@provenexpert.com
Websites: alle websites en diensten van Expert Systems AG

We hebben een centrale contactpersoon aangewezen voor alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming om de belangen van alle betrokkenen bij de gegevensverwerking te waarborgen. U kunt contact met ons opnemen via:

Expert Systems AG
Remo Fyda
Quedlinburger Str. 1
10589 Berlijn
Duitsland

E-mail: privacy@provenexpert.com
Websites: Alle websites en diensten van Expert Systems AG

U kunt te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze contactpersoon met vragen en suggesties over gegevensbescherming.

Belangrijk: Houd er rekening mee dat dit privacybeleid van tijd tot tijd kan veranderen. Gebruik deze pagina om uzelf te informeren, aangezien we eventuele wijzigingen hier zullen plaatsen.
Als u het niet eens bent met een bepaald aspect van ons privacybeleid, kunt u aanspraak maken op bepaalde wettelijke rechten, indien van toepassing. Deze worden beschreven in de respectieve paragraaf hieronder.Deel 2 - Samenvatting: Ons privacybeleid in een oogopslag


Welke persoonlijke gegevens u aan ons moet doorgeven, hangt af van welke van de aanbiedingen op onze website www.provenexpert.com u besluit te gaan gebruiken.

Bent u bezoeker, ondernemer of (potentiële) klant van een bedrijf?

Ondernemer

Als je als ondernemer gebruik maakt van onze aanbiedingen op www.provenexpert.com, hebben we bepaalde persoonlijke gegevens van je nodig, afhankelijk van of je geïnteresseerd bent in een gratis of een betaalde variant van ons reviewaanbod.

Concreet betekent dit:
Een meer gedetailleerde beschrijving van de persoonsgegevens die wij op deze manier verzamelen, vindt u hier.

Voor zover u gebruik maakt van betaalde diensten, verzamelen en bewaren wij ook uw accountgegevens en/of creditcardgegevens.

Klant

Als u als klant gebruikmaakt van onze aanbiedingen op www.provenexpert.com, hangen de gegevens die we van u vragen af van het feit of u bedrijven zoekt of een bedrijf dat u al hebt gebruikt publiekelijk wilt beoordelen.

Variant 1: De zoekopdracht van je klant

Om u met succes te kunnen helpen bij uw zoektocht naar een serviceprovider, hebben we de volgende informatie van u nodig:
- Gezochte branche
- Serviceplaats / postcode
- Beschrijving van de service die u zoekt
- Gewenste datum van de service
- Naam, e-mailadres en/of uw telefoonnummer

Variant 2: Uw klantenbeoordeling

- Naam van het beoordeelde bedrijf
- Informatie over het gebruik van de service
- Uw beoordeling
- E-mailadres
- Uw logbestand

Bezoeker

We gebruiken cookies op onze website.
Voor meer informatie over welke gegevens we verzamelen via cookies wanneer u onze websites bezoekt, klik hier.

2. Van wie worden persoonlijke gegevens verzameld?

Algemene persoonlijke gegevens van onze gebruikers:
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens over het algemeen alleen rechtstreeks van u.

Uitzondering:
Als je lid bent van een vereniging of andere organisatie waarmee we een raamovereenkomst hebben, kunnen we je gegevens met betrekking tot die organisatie verzamelen.

Klantgegevens:
Wij verzamelen uw persoonsgegevens over het algemeen alleen rechtstreeks van u.

Uitzondering:
Als je lid bent van een vereniging of andere organisatie waarmee we een raamovereenkomst hebben, kunnen we jouw gegevens met betrekking tot die organisatie verzamelen.

We verzamelen uw accountgegevens en/of creditcardgegevens over het algemeen alleen rechtstreeks van u.

Algemene persoonsgegevens van beoordelaars van onze gebruikers en klanten:
We verzamelen uw persoonlijke gegevens alleen rechtstreeks van u.

Bezoekers van onze websites:
Wanneer u de website bezoekt, verzamelen we automatisch gegevens met behulp van cookies in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. Meer informatie over cookies, zoals hoe we ze gebruiken en welke opties voor u beschikbaar zijn, kunt u vinden in het gedeelte "Ons privacybeleid in detail" hier. We verzamelen ook informatie over u wanneer u contact met ons opneemt via de websites, bijvoorbeeld wanneer u informatie invoert op een contactformulier, chat of een reactie geeft op een bericht op onze blog.

In het algemeen kunnen we bepaalde gegevens automatisch verzamelen zodra u onze website bezoekt of een e-mail van ons leest of erop klikt. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier .


3. Waarom we persoonlijke gegevens verzamelen en waarvoor we deze gebruiken

Algemene persoonlijke gegevens van onze gebruikers & Klantgegevens
Wij verzamelen en gebruiken informatie over onze klanten (d.w.z. gebruikers) in de eerste plaats om ervoor te zorgen dat de contractuele overeenkomst tussen u en MAGIX correct wordt uitgevoerd om een soepele zakelijke relatie te waarborgen. Wij hebben bijvoorbeeld persoonlijke gegevens nodig om bestellingen te verwerken en de door u bestelde diensten (servicepakketten) te leveren. Voor het gebruik van onze producten is een gebruikersaccount nodig, waarin persoonlijke gegevens worden opgeslagen.
We hebben gedeeltelijk ook persoonlijke gegevens van je nodig om je onze diensten (zoals klantenservice) zo goed mogelijk te kunnen leveren.

Meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, vindt u hier .

Algemene persoonsgegevens van de beoordelaars van onze gebruikers en klanten
Wanneer u een beoordeling indient, verzamelen we uw persoonlijke gegevens om misbruik te voorkomen (bijvoorbeeld door meerdere beoordelingen).

Bezoekers van onze websites:
Wij gebruiken uw gegevens om de navigatie op onze website te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om aanbiedingen en/of informatie te tonen, waarvan wij denken dat deze voor u interessant zijn.

Meer informatie over cookies, zoals hoe we ze gebruiken en welke opties voor u beschikbaar zijn, kunt u vinden in het gedeelte "Ons privacybeleid in detail" hier.


4. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Algemene persoonsgegevens van onze gebruikers & Klantgegevens
Wij geven uw gegevens door voor de volgende doeleinden: (1) primair om ervoor te zorgen dat u ons product kunt gebruiken (bijv. overdracht naar het Google Cloud Platform als hosting service provider), (2) aan betalingsdienstaanbieders zoals PayPal.

Een overzicht van de categorieën ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven, vindt u in het gedeelte "Ons privacybeleid in detail" hier.

Algemene persoonsgegevens van de beoordelaars van onze gebruikers en klanten
Wij geven uw gegevens uitsluitend door om u in staat te stellen een beoordeling in te dienen (overdracht naar het Google Cloud Platform als hostingprovider).

Bezoekers van onze websites:
Tenzij u anders aangeeft, kunnen we uw gegevens doorgeven aan aanbieders van webanalyseservices, affiliatenetwerken, marketingautomatiseringsplatforms en socialmediadiensten, om ervoor te zorgen dat u alleen toepasselijk gerichte advertenties ontvangt.

In het algemeen behouden wij ons het recht voor om uw gegevens ook door te geven aan andere landen buiten de EU of EER. In dit geval zullen we echter zorgen voor een minimaal niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met het GDPR-beschermingsniveau, door middel van passende regelingen.


5. Duur van de opslag van persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn, waarna de gegevens worden gewist. Daarnaast slaan we de betreffende gegevens alleen op als ze nog nodig zijn voor het uitvoeren van een contract.

Meer informatie over onze basisprocedures met betrekking tot de opslag van persoonlijke gegevens vindt u in het gedeelte "Ons privacybeleid in detail" hier.


6. Rechten van de betrokkene - welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen?

Zelfs als uw persoonlijke gegevens al in ons bezit zijn, hebt u recht op verschillende rechten met betrekking tot deze informatie. Als u hierover met ons wilt praten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zullen er alles aan doen om uw vraag zo snel mogelijk te behandelen en elk geval zal worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften. Houd er rekening mee dat we onze communicatie kunnen opnemen om de door u aan de orde gestelde kwesties beter te kunnen oplossen.

Voor zover wij uw persoonlijke gegevens opslaan, zijn bepaalde wettelijke rechten van toepassing (de "rechten van de betrokkene"), die wij hier uiteenzetten. Meer informatie over individuele rechten vindt u hier .

 • Recht op toegang tot informatie
  U hebt te allen tijde het recht om ons te vragen te bevestigen welke informatie wij over u hebben opgeslagen en om te verzoeken dat deze informatie wordt gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd. Wij kunnen dan aan uw verzoek voldoen. We hebben ook de volgende opties:
  • We kunnen u vragen om uw identiteit te bevestigen of om meer informatie te vragen, en
  • op voorwaarde dat dit wettelijk is toegestaan, kunnen we uw verzoek weigeren. In dat geval zullen we de redenen hiervoor uitleggen.
 • Recht op bezwaar:
  Als we je gegevens gebruiken omdat we van mening zijn dat dit in ons legitieme belang is en je bent het er niet mee eens, heb je het recht om bezwaar te maken. Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren. In bepaalde gevallen hebben we het recht om deze periode te verlengen. We zullen meestal alleen in zeer nauw omschreven omstandigheden bezwaar maken.
 • Recht om toestemming in te trekken:
  Als we uw toestemming hebben verkregen om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke activiteiten (bijvoorbeeld om u reclame toe te sturen), kunt u deze toestemming op elk moment intrekken.
 • Recht op correctie
  U hebt het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden gecorrigeerd of gewijzigd.
 • Recht op verwijdering
  In bepaalde situaties (bijvoorbeeld als we uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt) hebt u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. We zullen uw verzoek binnen 30 dagen beantwoorden (in bepaalde gevallen hebben we echter het recht om deze periode te verlengen) en we zullen hier alleen niet mee instemmen in zeer specifieke, nauw omschreven omstandigheden - bijvoorbeeld als de gegevens absoluut noodzakelijk zijn om onze diensten aan u te kunnen blijven leveren of om de bescherming van ons intellectuele eigendom te waarborgen. Als we uw verzoek inwilligen, verwijderen we uw gegevens, maar we gaan er in het algemeen van uit dat u wilt dat uw naam wordt opgenomen in de lijst van personen met wie u geen contact wilt opnemen. Op deze manier minimaliseren we de kans dat er in de toekomst contact met u wordt opgenomen als uw gegevens onder andere omstandigheden apart worden verzameld. Als u dit niet wenst, laat het ons dan weten.
 • Recht op beperking van de verwerking
  In plaats van te verzoeken om verwijdering, kunt u ons ook verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken of af te schermen. Ook dit verzoek zullen we binnen 30 dagen beantwoorden, behalve als we de gegevens nog nodig hebben, bijvoorbeeld om onze diensten aan u te kunnen blijven leveren of om de bescherming van ons intellectueel eigendom te waarborgen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Indien u dit wenst, hebt u het recht om uw gegevens van ons over te dragen aan een andere verantwoordelijke. Wij zullen u ondersteunen door uw gegevens rechtstreeks voor u over te dragen of door u een kopie in een standaard machineleesbaar formaat te verstrekken.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten (profilering)
  Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en dat rechtsgevolgen jegens u zal hebben. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij echter een legitiem belang hebben bij dergelijke geautomatiseerde besluitvorming.
 • Recht van beroep bij een regelgevende instantie
  Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een lokale regelgevende instantie. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

7. Gebruik van cookies

Onze websites/webdiensten maken gebruik van "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die voor een bepaalde periode op de harde schijf van uw pc (client) worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, worden aan het einde van de browsersessie verwijderd (bekend als sessiecookies).
Andere cookies blijven op je computer staan en zorgen ervoor dat we je computer bij een volgend bezoek kunnen herkennen (permanente of persistente cookies).
Cookies bevatten meestal een "cookie-ID". Dit is een gepseudonimiseerde datum in de vorm van een unieke cookie-identificatie.
Het bestaat uit een reeks tekens die kunnen worden gebruikt om websites en de servers te koppelen aan een specifieke internetbrowser (client) waarin de cookie is opgeslagen.

Cookies worden over het algemeen onderscheiden in eerste- en derde-cookies.

Cookies van de eerste partij worden alleen toegewezen door de website waarop u zich op dat moment bevindt (bijvoorbeeld de website onder het domein provenexpert.com).
Expert Systems AG gebruikt first party cookies voor essentiële websitefuncties, zoals het opslaan van website-instellingen, het herstellen van sessies en het beveiligen van uw sessiegegevens.

Binnen dit proces vindt toegang alleen plaats in onpersoonlijke vorm en uitsluitend wanneer u onze website bezoekt. Andere websites hebben geen toegang tot deze informatie.
Om de gegevensbeveiliging van onze bezoekers te garanderen, is het noodzakelijk om first party cookies toe te staan om gebruik te kunnen maken van provenexpert.com .

Cookies van derden worden ingesteld door een derde partij die is geautoriseerd door Expert Systems AG, d.w.z. niet door de website die u op dat moment bekijkt.

Door het gebruik van deze cookies kunnen we onze aanbiedingen zo goed mogelijk afstemmen op de voorkeuren van onze klanten en kunnen we het surfen op onze site voor jou zo gemakkelijk mogelijk maken (reclame, conversietracking en personalisering).

Daarnaast maken we gebruik van externe aanbieders om online statistieken te verzamelen (analytics) als basis om het succes van onze reclameaanbiedingen te meten en deze vervolgens te verbeteren.
Zelfs wanneer cookies van externe aanbieders worden gebruikt, worden de gegevens alleen in anonieme vorm opgevraagd.

Een overzicht van derden op onze websites vindt u hier in het gedeelte "Gebruik en toepassing van tools en diensten van derden op onze websites".

Voor het beheren van cookies wordt de service Cookiebot gebruikt. Hiermee kunt u de afzonderlijke groepen cookies accepteren of weigeren. Om de interface weer te openen, kunt u de link bovenaan deze pagina gebruiken. Op vindt u meer informatie over Cookiebot verderop in dit document.

Alle essentiële diensten van onze website/webdiensten werken in principe zonder het gebruik van cookies van derden.

U kunt de installatie van cookies op elk gewenst moment voorkomen door in uw browser de optie "Geen cookies accepteren" te selecteren. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment cookies verwijderen via uw internetbrowser of een ander softwareprogramma. Dit kan met elke standaard internetbrowser.


Deel 3: Ons privacybeleid in detail


A. Gedetailleerde informatie over de verwerking van gebruikers- en klantgegevens


1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Algemene persoonsgegevens van onze gebruikers & Klantgegevens:
We verzamelen enkele gegevens over onze klanten en gebruikers die we nodig hebben om onze producten te leveren en contracten uit te voeren en voor licentiebeheer. Daarom hebben we uw naam, e-mailadres en land van verblijf nodig om een gebruikersaccount aan te maken, die vervolgens wordt gebruikt om servicepakketten te bestellen. Dezelfde informatie wordt verzameld wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. We kunnen ook meer informatie van u nodig hebben (bijv. adres, telefoonnummer of geboortedatum) om diensten te bestellen. U kunt ons ook andere gegevens verstrekken - dit is optioneel. De specifieke gegevens die worden verzameld, zijn afhankelijk van het gebruikte formulier of invoermasker, of zoals gevraagd door onze supportmedewerkers via de telefoon.

Als we om welke reden dan ook aanvullende persoonlijke gegevens van u nodig hebben, laten we u dat weten.

We analyseren het gebruik van onze producten met Google Analytics. Hierbij worden specifieke computergegevens (waaronder de hardwaresleutel van uw computer, de naam van de processor, etc.) gebruikt om een gepseudonimiseerd profiel aan te maken, waarmee gebruiksgegevens worden verzameld om onze producten te verbeteren. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier .

Algemene persoonsgegevens van beoordelaars van onze gebruikers en klanten:
Wanneer u beoordelingen maakt, slaan we over het algemeen alleen uw e-mailadres en het bijbehorende logbestand op als inventarisatiegegevens.
U hebt ook de mogelijkheid om uw voor- en achternaam in te voeren, die we ook opslaan.

Bezoekers van onze websites:
Wanneer normale internetgebruikers onze website bezoeken, slaan we gegevens op in zogenaamde logbestanden. Logbestanden bestaan uit het IP-adres dat door de internetserviceprovider is toegewezen aan de computer die de aanvraag voor die sessie doet, evenals de naam en versie van de internetbrowser die wordt gebruikt om de website te bezoeken.

We gebruiken ook onze eigen sessiecookies wanneer u onze website bezoekt. De informatie die we hiermee verkrijgen is onder andere het type en de versie van uw internetbrowser, de website vanwaar u naar onze website bent gekomen, welke pagina's u op onze website hebt bezocht en de datum en duur van uw bezoek.


2. Van wie worden persoonlijke gegevens verzameld?

Over het algemeen verzamelen we uw persoonlijke gegevens alleen rechtstreeks van u.

Uitzondering:
Als je lid bent van een vereniging of andere organisatie waarmee we een raamovereenkomst hebben, kunnen we jouw gegevens met betrekking tot die organisatie verzamelen.


3. Waarom we persoonlijke gegevens verzamelen en waarvoor we deze gebruiken

Gebruikersgegevens:
In het algemeen gebruiken we informatie over onze gebruikers of klanten op de volgende manieren:

a) Reclamemaatregelen
Wij kunnen u met regelmatige tussenpozen informatie sturen waarvan wij denken dat die voor u interessant is, en u ook informeren over bepaalde kortingen en speciale aanbiedingen waarop u recht hebt als gevolg van uw zakelijke relatie met ons.

We hebben uw toestemming nodig voor sommige aspecten van deze activiteiten die niet onder onze legitieme belangen vallen (in het bijzonder voor het verzamelen van gegevens met behulp van cookies en direct marketing aan u via onze digitale kanalen). Afhankelijk van de omstandigheid vragen we uw uitdrukkelijke toestemming via "opt-in" of stilzwijgende toestemming via "soft opt-in" (zie hieronder).

Toestemming via "soft opt-in" is een specifieke vorm van toestemming die van toepassing is als u eerder zakelijke contacten met ons hebt gehad (u hebt bijvoorbeeld een product bij ons besteld of een domein bij ons geregistreerd) en wij in deze context reclame kunnen maken voor andere producten of diensten. Bij toestemming via "soft opt-in" beschouwen we uw toestemming als gegeven, zolang u deze niet intrekt.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier .

Onze reclame als geheel is gebaseerd op entiteiten die we bijzonder nuttig achten voor onze klanten en gebruikers. We zijn ons er echter van bewust dat we de dingen niet altijd voor iedereen op de juiste manier doen. We kunnen uw gegevens gebruiken om u advertenties en andere inhoud van Expert Systems AG te tonen op andere websites, bijvoorbeeld op Facebook. Als u niet wilt dat uw gegevens op deze manier worden gebruikt, wijzigt u de cookie-instellingen in uw browser, zoals hierboven beschreven. Zelfs als u de advertentiecookies deactiveert, is het mogelijk dat u advertenties van Expert Systems AG blijft ontvangen. Als dit gebeurt, komt dit omdat de advertentie gericht is op een anonieme doelgroep en niet specifiek op jou.

b) Functionaliteit van onze producten en bescherming van onze intellectuele eigendomsrechten
Wij zijn afhankelijk van de bescherming van onze intellectuele eigendomsrechten, niet in de laatste plaats om u onze producten en diensten met de gebruikelijke kwaliteit en tegen aantrekkelijke prijzen te kunnen aanbieden.
Om u in staat te stellen onze producten te gebruiken, is een gebruikersaccount nodig, waarbij bepaalde gegevens verplicht moeten worden opgeslagen (naam, e-mailadres en land).

c) Beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims
In uitzonderlijke gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken als dit overeenkomt met onze legitieme belangen. Meer informatie over dit onderwerp en wat dit inhoudt vindt u hier.


4. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden delen met de volgende categorieën mensen, indien van toepassing en in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving:

 • Alle bedrijfsgroepen
 • Belastingdiensten, auditinstanties of andere autoriteiten, als wij te goeder trouw van mening zijn dat wij op grond van de wet of andere regelgeving verplicht zijn om dergelijke informatie vrij te geven (bijvoorbeeld vanwege een verzoek van een belastingdienst of in verband met een verwacht juridisch geschil)
 • Externe serviceproviders die in onze naam diensten verlenen (waaronder externe e-mailproviders, accountants en boekhouders, technische ondersteuning)
 • Leveranciers van externe IT-diensten en opslagleveranciers, als er een overeenkomstige regeling (of vergelijkbare zekerheid) bestaat
 • Marketingtechnologieplatforms en -leveranciers

Als we in de toekomst fuseren met of worden overgenomen door een ander bedrijf (of als er een zinvolle discussie over een dergelijke mogelijkheid plaatsvindt), kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de (toekomstige) nieuwe eigenaren van het bedrijf.

In het algemeen behouden wij ons het recht voor om uw gegevens ook door te geven aan andere landen buiten de EU of EER. In dit geval zullen we echter zorgen voor een minimumniveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met het GDPR-beschermingsniveau, door middel van passende regelingen.


5. Duur van de opslag van persoonsgegevens

Wij verwerken en bewaren persoonlijke gegevens uitsluitend voor de duur die nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, of zoals bepaald in wetten en vereisten die zijn vastgesteld door de Europese richtlijn en regelgevende instantie of een andere wetgever waaraan wij zijn onderworpen.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonlijke gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.


6. Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

We zullen alle redelijke en gepaste maatregelen nemen om de persoonlijke informatie die we hebben opgeslagen te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang. Hiertoe hebben we een reeks technische en organisatorische maatregelen genomen. Dit omvat maatregelen om vermoedelijke inbreuken op gegevens aan te pakken.

Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens misbruikt zijn, verloren zijn gegaan of onbevoegd zijn ingezien, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte. Onze contactgegevens vindt u in deel 1 van dit Privacybeleid.


B. Gedetailleerde informatie over het gebruik van onze website

Zoals hierboven vermeld, verzamelen we een beperkt aantal gegevens van bezoekers van onze websites om de navigatie op onze websites te vergemakkelijken en om de diensten die we u aanbieden beter te kunnen beheren. U kunt onze websites gebruiken zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. In bepaalde gevallen (bijv. winkelbestellingen, productactivering etc.) kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken.


1. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

Onze websites verzamelen verschillende algemene gegevens en informatie telkens wanneer een van hun pagina's wordt geladen. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in onze serverlogbestanden. Gegevens die verzameld kunnen worden zijn (1) gebruikte browsertypes en hun versies, (2) het besturingssysteem dat gebruikt wordt door het toegangssysteem, (3) de website vanwaar een toegangssysteem onze websites bereikt (wat bekend staat als een "referrer"), (4) subpagina's op onze websites die bezocht worden door een toegangssysteem, (5) datum en tijd van het bezoek aan websites, (6) een Internet Protocol Adres (IP-adres) en (7) alle andere soortgelijke gegevens en informatie, die kunnen dienen als risicopreventie in het geval van een aanval op onze informatietechnologische systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie worden geen conclusies getrokken over de betrokken persoon. Deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct over te brengen, (2) de inhoud van en reclame voor onze website te optimaliseren, (3) de permanente functionele bruikbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en technologie voor onze website te garanderen en (4) in het geval van een cyberaanval wetshandhavers te voorzien van de nodige informatie voor vervolging. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door Expert Systems AG statistisch geëvalueerd en ook met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Anonieme gegevens uit serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.


2. Registratie op onze website

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende van onze websites registreren, bijvoorbeeld door u aan te melden voor onze nieuwsbrief of door een gebruikersaccount aan te maken (bijvoorbeeld door een Expert Systems AG-product te activeren). De specifieke persoonsgegevens die u aan Expert Systems AG verstrekt, zijn afhankelijk van het type invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De persoonlijke gegevens die door de betrokken persoon worden verstrekt, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door Expert Systems AG. Wij kunnen zorgen voor openbaarmaking aan een of meer contractuele verwerkers, bijvoorbeeld een telecommunicatieprovider, die de persoonlijke gegevens ook uitsluitend gebruikt voor een intern gebruik dat aan ons kan worden toegeschreven.

Bij registratie op een website van Expert Systems AG worden ook het IP-adres van uw internetprovider (ISP), de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond dat misbruik van onze diensten alleen op deze manier kan worden voorkomen en dat op basis van deze gegevens strafbare feiten kunnen worden onderzocht. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om veiligheidsredenen van Expert Systems AG. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of met het oog op strafrechtelijke vervolging.

Registratie door het vrijwillig verstrekken van gegevens stelt ons ook in staat om u inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van het aanbod alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde gebruikers zijn te allen tijde vrij om de persoonsgegevens die ze tijdens de registratie hebben verstrekt te wijzigen of in hun geheel uit onze database te laten verwijderen, op voorwaarde dat deze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren (bijv. als de contracttermijn nog niet is verstreken) of onderhevig zijn aan wettelijke bewaartermijnen.

Op verzoek zullen wij u te allen tijde informatie verstrekken over welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen.
Onze functionaris voor gegevensbescherming is in dit verband beschikbaar als contactpersoon.


3. Formulieren om informatie en diensten te leveren

Op onze website heeft u de mogelijkheid om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken door verschillende formulieren in te vullen en te verzenden. Deze informatie, bijvoorbeeld uw e-mailadres, naam of telefoonnummer, wordt door ons gebruikt om
- de door u gevraagde informatie te verstrekken (bijv. verzending van een e-mailnieuwsbrief, levering van inhoud in PDF-formaat, deelname aan evenementen en webinars)
- om contact met u op te nemen over soortgelijke relevante aanbiedingen en informatie van ProvenExpert.
Op elk formulier zullen wij u, voordat u het formulier verzendt, expliciet informeren om welke informatie het gaat.

Maar door het indienen van deze formulieren op onze website stemt u ermee in dat wij contact met u opnemen via e-mail of telefoon (indien van toepassing) om u de bovengenoemde diensten te leveren. Als u deze toestemming wilt intrekken, kunt u dit op elk gewenst moment doen door gebruik te maken van een van de uitschrijflinks in de voettekst van elk van deze e-mails en door uw abonnementsvoorkeuren bij te werken op de webpagina die wordt geopend nadat u op deze link hebt geklikt. U kunt ons ook schriftelijk op de hoogte stellen via support@provenexpert.com zodat wij deze aanpassingen van uw voorkeuren namens u kunnen uitvoeren.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die worden toegelicht bij elke afzonderlijke vorm van informatieverstrekking aan u.

De gegevens die u aan ons verstrekt via formulieren op onze website worden door ons opgeslagen en verwerkt met behulp van de softwareoplossingen van Hubspot, Inc (zie hieronder). We gebruiken HubSpot ook om u de gevraagde informatie via e-mail te sturen en om een gebruiksprofiel op te stellen van uw gedrag met betrekking tot e-mails of websitebezoeken (bijv. lijsten met bezochte webpagina's, opens en kliks van e-mails die u hebt ontvangen) om te proberen ons aanbod te verbeteren en de juiste berichten aan u te sturen. Als u niet akkoord gaat met deze gegevensverwerking, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via support@provenexpert.com, zodat wij uw gegevens namens u uit onze systemen kunnen verwijderen.


4. Nieuwsbrief bijhouden

De nieuwsbrieven van Expert Systems AG bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die in HTML-formaat in e-mails is ingesloten om logbestanden op te slaan en te analyseren. Dit stelt ons in staat om het succes of falen van onze online marketingcampagnes statistisch te evalueren. Op basis van de gebruikte technologie kunnen we herkennen of en wanneer een e-mail door u is geopend en of u op de koppelingen in de e-mail heeft geklikt.

De op deze manier verzamelde gegevens worden door CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 43, 26180 Rastede, om de nieuwsbriefdistributie te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven verder aan te passen zodat deze aansluiten bij de interesses van de ontvanger van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U kunt uw apart gegeven toestemmingsverklaring hiervoor te allen tijde herroepen. Neem hiervoor contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.


5. Blog commentaar functie

Voor de commentaarfunctie op onze blogs gebruiken we het commentaarsysteem van de webservice Disqus. Alle persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens die worden gegenereerd (opmerkingen, links, gebruikersnamen, wachtwoorden) en ingediend (e-mailadressen, aanmeldingsgegevens van derden) via het Disqus commentaarsysteem worden verzonden naar de Disqus server, waar ze worden verwerkt en opgeslagen. De Gebruiksvoorwaarden en het beleid van Disqus zijn van toepassing op dit proces en kunnen hier worden gevonden.


6. Contactmogelijkheden via de websites

Onze websites bevatten wettelijk verplichte informatie, die het mogelijk maakt om snel en rechtstreeks contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via e-mail. Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. We slaan deze vrijwillig verstrekte persoonlijke gegevens op voor afhandeling of om met u te communiceren; we geven ze niet door aan derden.


7. Gebruik en toepassing van tools en diensten van derden op onze websites

We hebben verschillende componenten van derden op onze websites geïntegreerd, voornamelijk om uw surfervaring te optimaliseren en het gebruikersgedrag op onze websites te analyseren. Hieronder vindt u meer informatie hierover:

a) Google
We gebruiken verschillende diensten van Google, Inc. op onze websites. De exploitant van de diensten van Google Remarketing is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. De volgende services zijn in onze websites geïntegreerd:

 • Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)
  Expert Systems AG heeft Google Analytics-componenten in zijn websites geïntegreerd.
  De beheerder van de Google Analytics-componenten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
  Google voldoet aan de gegevensbeschermingsbepalingen van de Privacy Shield-overeenkomst en is geregistreerd bij het "Privacy Shield"-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel.
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
  Expert Systems gebruikt een anonimiseringsfunctie voor webanalyse via Google Analytics, die Google gebruikt om het IP-adres van de internetverbinding van de betreffende persoon in te korten en te anonimiseren.

  Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, ordenen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over van welke websites een betrokkene naar een website is gekomen ("referrer" URL's), welke subpagina's van de websites werden bezocht of hoe vaak en hoe lang een website werd bekeken. Deze webanalysemetriek wordt voornamelijk gebruikt als gegevensbasis voor het optimaliseren van de functies en inhoud van een website.
  Google Analytics plaatst een cookie op de computer van de betrokken persoon. De definitie van cookies is hierboven gegeven. Door het gebruik van cookies kan Google het gebruik van onze websites analyseren. Telkens wanneer een gebruiker een van de pagina's van de websites bezoekt die door Expert Systems AG worden beheerd en waarop Google Analytics-componenten zijn opgenomen, wordt de internetbrowser op de computer van de betrokkene automatisch door de Google Analytics-componenten gevraagd om gegevens aan Google door te geven met het oog op online analyse. Als onderdeel van deze technische procedure verkrijgt Google kennis over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waarmee Google onder andere de herkomst van de bezoekers en hun gedrag op de site kan traceren.
  Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals toegangstijd, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze websites door de betrokken persoon. Voor elk bezoek aan onze websites worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan de via dit technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.
  U kunt het plaatsen van cookies door onze websites, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen via de instellingen van uw internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Deze instelling van de internetbrowser zal ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op de computer van de betreffende persoon. Bovendien kunnen reeds door Google Analytics geplaatste cookies via uw internetbrowser of een ander softwareprogramma worden verwijderd.
  Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de registratie van gegevens over het gebruik van deze websites door Google Analytics en de verwerking van deze gegevens door Google, en om dit te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokken persoon een browser add-on downloaden en installeren onder de linkhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on communiceert aan Google Analytics via JavaScript dat gegevens en informatie over bezoekers van websites niet mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokken persoon of een andere persoon onder zijn gezag, is het mogelijk om de browser-add-on opnieuw te installeren of te activeren.

  Meer informatie en het privacybeleid van Google Analytics kunt u vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
 • Google AdWords
  Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in de zoekmachineresultaten van Google en in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kunnen adverteerders vooraf gedefinieerde zoekwoorden instellen: een advertentie wordt alleen weergegeven in de zoekresultaten van Google als de resultaten van de zoekmachine van de gebruiker relevant zijn voor de zoekwoorden. Binnen het advertentienetwerk van Google worden advertenties verspreid over thematisch relevante websites door middel van een automatisch algoritme en vooraf gedefinieerde trefwoorden.

  Google AdWords wordt gebruikt voor het adverteren van onze websites door het plaatsen van op interesses gebaseerde advertenties op websites van andere bedrijven en in de resultaten van zoekmachines voor zoekmachine Google, evenals het plaatsen van advertenties van derden op onze website.

  Als een persoon via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt er door Google een "conversiecookie" op de computer van die gebruiker geplaatst. De definitie van cookies is hierboven gegeven. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na een beperkte periode en wordt niet gebruikt om de persoon in kwestie te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, zoals het winkelmandje van een online shopsysteem, op onze website zijn bezocht. Met de conversiecookie kunnen zowel wij als Google nagaan of een persoon die een advertentie op onze website heeft geplaatst, inkomsten heeft gegenereerd, dat wil zeggen of hij een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.

  De gegevens en informatie die door het gebruik van conversiecookies worden verkregen, worden door Google gebruikt om statistieken op te stellen over bezoeken aan onze website. Deze bezoekersstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties op onze website terecht is gekomen, evenals het succespercentage van de betreffende AdWord-advertentie, en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere klanten van Google AdWords ontvangen informatie van Google die de betreffende persoon zou kunnen identificeren.

  Door middel van conversiecookies worden persoonlijke gegevens opgeslagen, bijvoorbeeld de websites die door de betreffende persoon zijn bezocht. Bij elk bezoek aan onze websites worden daarom persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan de via dit technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

  U kunt het plaatsen van cookies door onze websites, zoals hierboven beschreven, te allen tijde voorkomen via de instellingen van uw internetbrowser en op die manier permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Deze instelling van de internetbrowser voorkomt ook dat Google een conversiecookie op de computer van de betreffende persoon plaatst. Bovendien kunnen reeds door Google AdWords geplaatste cookies via uw internetbrowser of een ander softwareprogramma worden verwijderd.

  Daarnaast kan de betrokkene ervoor kiezen geen op interesses gebaseerde advertenties van Google te ontvangen. Hiervoor moet je naar www.google.de/settings/ads gaan op elk van de internetbrowsers die je gebruikt en daar de instellingen wijzigen.

  Meer informatie en het privacybeleid van Google kunnen worden bekeken op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 • Google Optimaliseren
  Google Optimize is een dienst om zogenaamde A/B-tests uit te voeren - voornamelijk op het gebied van marketing.
  A is bijvoorbeeld het origineel van een subpagina van onze website, B is een variant van deze subpagina waarin meestal een bepaald detail is veranderd, bijvoorbeeld de kleur van een knop. In de vergelijking wordt dan geanalyseerd met welke kleur er vaker op de knop is geklikt.
  Meer informatie en het privacybeleid van Google kunnen worden bekeken op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 • Google Connect
  Bei uns haben Sie die Möglichkeit, sich mit den Zugangsdaten Ihres GooglePlus-Kontos bei uns zu registrieren oder anzumelden (sog. GooglePlus Connect). Dies ist ein Dienst des Unternehmens Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Wenn Sie von dieser Möglichkeit des Nutzer-Logins über den GooglePlus Connect button Gebrauch machen, werden von GooglePlus folgende Daten an uns übermittelt:
  • E-Mail-Adresse
  • User-ID
  • Name
  Wir nutzen diese Daten allein für den Zweck der Registrierung und Anmeldung bei uns. Die Nutzung von GooglePlus Connect unterliegt den Datenschutzbestimmungen von Google, die Sie hier abrufen können: https://policies.google.com/privacy.

b) Facebook

 • Facebook-Plugins (Like & Share-Button)
  Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

  Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/policy.php.

  Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

 • Facebook Pixel / Remarketing / Custom Audiences
  Innerhalb unseres Onlineangebotes werden sog. "Facebook-Pixel" des sozialen Netzwerkes Facebook, welches von der Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird ("Facebook"), eingesetzt. Mit Hilfe des Facebook-Pixels ist es Facebook möglich, die Besucher unseres Angebotes als Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen, sog. "Facebook-Ads" zu bestimmen. Dementsprechend setzen wir das Facebook-Pixel ein, um die durch uns geschalteten Facebook-Ads nur solchen Facebook-Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Internetangebot gezeigt haben. Das heißt, mit Hilfe des Facebook-Pixels möchten wir sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. Mit Hilfe des Facebook-Pixels können wir ferner die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke nachvollziehen, in dem wir sehen, ob Nutzer nach dem Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Website weitergeleitet wurden.

  Der Facebook-Pixel wird beim Aufruf unserer Websites unmittelbar durch Facebook eingebunden und kann auf Ihrem Gerät ein sog. Cookie, d.h. eine kleine Datei abspeichern. Wenn Sie sich anschließend bei Facebook einloggen oder im eingeloggten Zustand Facebook besuchen, wird der Besuch unseres Angebotes in Ihrem Profil vermerkt. Die über Sie erhobenen Daten sind für uns anonym, bieten uns also keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer. Allerdings werden die Daten von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist. Die Verarbeitung der Daten durch Facebook erfolgt im Rahmen von Facebooks Datenverwendungsrichtlinie. Dementsprechend erhalten Sie weitere Informationen zur Funktionsweise des Remarketing-Pixels und generell zur Darstellung von Facebook-Ads, in der Datenverwendungsrichtlinie von Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.
  Sie können der Erfassung durch den Facebook-Pixel und Verwendung Ihrer Daten zur Darstellung von Facebook-Ads widersprechen. Hierzu können Sie die von Facebook eingerichtete Seite aufrufen und dort die Hinweise zu den Einstellungen nutzungsbasierter Werbung befolgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oder den Widerspruch über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/ erklären. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.

  Des weiteren nutzen wir auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen das Verfahren „Custom Audiences from File“ von Facebook. In diesem Fall werden einige der von Kunden im ProvenExpert-Konto hinterlegten Daten, sofern vorhanden (E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Stadt, PLZ, Land, Vorname, Nachname), im Facebook Ads Manager hochgeladen. Der Upload-Vorgang findet verschlüsselt statt. Der Upload dieser Daten hat ausschließlich zum Zweck, Empfänger unserer Facebook-Anzeigen zu bestimmen. Wir möchten damit sicherstellen, dass die Anzeigen solchen Nutzern angezeigt werden, die aufgrund der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen ein besonderes Interesse an unseren Informationen und Angeboten haben. Sie können unserer Nutzung Ihrer Daten für diese Zwecke jederzeit widersprechen, indem Sie auf der Seite https://www.facebook.com/ads/preferences/ unter "Werbetreibende und Unternehmen" die Facebook-Seiten von ProvenExpert entfernen.

 • Facebook Connect
  Sie haben zudem die Möglichkeit, sich mit den Zugangsdaten Ihres Facebook-Kontos bei uns zu registrieren oder anzumelden (sog. Facebook Connect Funktion). Wenn Sie von dieser Möglichkeit des Nutzer-Logins über Facebook Connect Gebrauch machen, werden von Facebook folgende Daten an uns übermittelt:
  • Geschlecht
  • Name
  • User-ID 
  Wir nutzen diese Daten allein für den Zweck der Registrierung und Anmeldung. Die Nutzung von Facebook-Connect unterliegt den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Weitere Informationen zu Facebook-Connect und den Privatsphäre-Einstellungen entnehmen Sie bitte der Datenschutzrichtlinie von Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

c) Microsoft-advertenties
Expert Systems AG heeft Microsoft Ads geïntegreerd in deze website. Microsoft Ads is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de resultaten van Microsofts zoekmachines als in het Microsoft-advertentienetwerk. Met Microsoft Ads kan een adverteerder vooraf bepaalde trefwoorden opgeven, die worden gebruikt om een advertentie weer te geven in de resultaten van Microsofts zoekmachine, alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een trefwoordrelevant zoekresultaat op te halen. Binnen het Microsoft advertentienetwerk worden advertenties verspreid naar thematisch relevante websites door middel van een automatisch algoritme en vooraf gedefinieerde trefwoorden.

De werkmaatschappij voor Microsoft Ads diensten is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS.

Het doel van Microsoft Ads is het promoten van onze website door het weergeven van interessegerelateerde advertenties op Microsoft.com (en websites beheerd door Microsoft zoals MSN.com, Bing.de en Bing.co.uk), AOL en Yahoo.com (inclusief websites beheerd door Yahoo). Het zoeknetwerk omvat ook websites van derden die worden beheerd door zoekpartners van het consortium van Microsoft en Yahoo.

Als u onze website bezoekt via een dergelijke advertentie, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokken persoon te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, zoals het winkelmandje van een onlinewinkelsysteem, op onze website zijn bezocht. Met de conversie-cookie kunnen zowel Microsoft als wij nagaan of een betrokken persoon die via een Microsoft-Ads-advertentie op onze website terechtkwam, inkomsten heeft gegenereerd, d.w.z. of hij een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.

In onze website is een Microsoft UET-tag geïntegreerd. Dit is een code die in combinatie met de cookie wordt gebruikt om persoonlijke gegevens op te slaan, zoals de webpagina's die door de betrokken persoon zijn bezocht. Persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, worden daarom doorgegeven aan Microsoft in Australië, Oostenrijk, Brazilië, Canada, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, India, Ierland, Japan, Korea, Maleisië, Nederland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika telkens wanneer hij of zij onze website bezoekt. Deze persoonlijke gegevens worden door Microsoft opgeslagen in Australië, Oostenrijk, Brazilië, Canada, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, India, Ierland, Japan, Korea, Maleisië, Nederland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.

Daarnaast kan Microsoft mogelijk uw gebruik op meerdere elektronische apparaten volgen via cross-device tracking, waardoor u gepersonaliseerde reclame kunt zien op of in Microsoft webpagina's en apps.

U kunt dit gedrag uitschakelen op https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/ (Opt Out).

De betrokken persoon kan het opslaan van cookies via onze website te allen tijde verhinderen, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Deze instelling van de internetbrowser zal ook voorkomen dat Microsoft een Microsoft Ads cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al is opgeslagen door Microsoft Ads op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokken persoon de mogelijkheid om zich terug te trekken uit interessegerelateerde advertenties van Microsoft Ads. Om dit te doen, moet de betrokken persoon de link https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/ selecteren in elk van de internetbrowsers die hij/zij gebruikt en daar de gewenste instellingen selecteren.

Voor meer informatie over de analysediensten van Microsoft Ads kunt u terecht op de Microsoft Ads website (https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Voor meer informatie over Microsoft en Microsofts privacybeleid, zie het Microsoft Privacybeleid (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

d) LinkedIn
LinkedIn is een sociaal netwerk voor het opbouwen en onderhouden van professionele zakelijke contacten en biedt op maat gemaakte zoekfuncties en -hulpmiddelen als onderdeel van het talent-, marketing- en verkoopaanbod. Gebruikers maken een carrièreprofiel aan dat privé en openbaar kan worden bekeken volgens hun eigen wensen en instellingen (zie profielinstellingen voor gegevensbescherming en opt-out).

LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Als onderdeel van zijn dienstverlening verzamelt LinkedIn openbare informatie (zoals carrièregerelateerd nieuws en prestaties) en andere inhoud die informatie over de specifieke LinkedIn-gebruiker kan bevatten (zoals vermeldingen in artikels, berichten, commentaren). Je kan ervoor kiezen om je hiervoor uit te schrijven. Als een doelgericht sociaal medianetwerk met miljoenen wereldwijde gebruikers is LinkedIn ook een B2B-advertentiemedium voor bedrijven waarmee verschillende advertentieformaten op verschillende gebruikers kunnen worden gericht. LinkedIn deelt geen persoonlijke gegevens met derden voor hun direct marketing doeleinden zonder de toestemming van de gebruikers; zie profielinstellingen voor advertenties en opt-out en opt-out voor enquêtes en diensten).LinkedIn slaat cookies en gelijkaardige technologieën op (bv. web beacons, pixels, ad tags, device identifiers) om de gebruiker en zijn of haar platform zowel off- als on the platform te herkennen. Gebruikers kunnen deze tracking beperken in de weergavevoorkeuren onder de Guest Controls.

Expert Systems AG beheert een eigen LinkedIn-profiel om enerzijds carrièremogelijkheden te adverteren en anderzijds reclame te maken voor specifieke Expert Systems-producten. Elke post van Expert Systems AG op het bedrijfsprofiel laat zien hoeveel gebruikers een specifieke actie organisch of via betaalde reclame hebben uitgevoerd. Expert Systems AG sponsort ook content via LinkedIn in de vorm van gesponsorde posts, tekstadvertenties en video's. Naast het organische bereik van de volgers zijn deze advertenties gericht op specifieke doelgroepen. Doelgroepen kunnen aangemaakt worden op basis van verschillende targetingopties, bv. op basis van locatie, beroepstitel, vaardigheden en interesses. LinkedIn gebruikt de profielinformatie van de gebruiker zelf en richt zich op de individuele gebruikersgoedkeuringen die de gebruiker in zijn profiel heeft geconfigureerd. Expert Systems AG ontvangt informatie over de effectiviteit van advertenties door gebruikersgedrag te volgen via cookies en vergelijkbare technologieën. Afhankelijk van de reclamecampagne meten de LinkedIn Insight Tag en specifieke LinkedIn-scripts die op onze homepage zijn geïnstalleerd of een bepaald product aan het winkelwagentje is toegevoegd of is gekocht. Indien gewenst kan de gebruiker dit beperken in de weergave-instellingen van LinkedIn.

Meer informatie over gegevensbescherming LinkedIn is te vinden in de gegevensbeschermingsregels (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=en_EN)

 • Aanmelden bij LinkedIn
  Je kunt de inloggegevens van je LinkedIn account gebruiken om je bij ons te registreren of om in te loggen (deze functie heet Sign In with LinkedIn). Dit is een dienst van het bedrijf LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Als je ervoor kiest om je als gebruiker aan te melden via de knop Aanmelden bij LinkedIn, zal LinkedIn de volgende gegevens aan ons doorgeven:
  • E-mailadres
  • User-ID
  • Naam
  • Profielfoto

We gebruiken deze gegevens enkel om je te registreren en om je bij ons aan te melden. Op het gebruik van de functie Aanmelden bij LinkedIn is het privacybeleid van LinkedIn van toepassing, dat hier kan worden bekeken: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

e) Xing
U kunt de inloggegevens voor uw Xing-account gebruiken om u bij ons te registreren of om in te loggen (deze functie heet Inloggen met Xing).
Dit is een dienst van het bedrijf Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354, Hamburg, Duitsland.
Als je ervoor kiest om je als gebruiker aan te melden via de knop Aanmelden bij Xing, geeft Xing de volgende gegevens aan ons door:

 • E-mailadres
 • Bedrijfsadres
 • User-ID
 • Naam
 • Profielfoto

We gebruiken deze gegevens uitsluitend om u te registreren en om u bij ons aan te melden. Op het gebruik van de functie Aanmelden bij Xing is het privacybeleid van Xing van toepassing, dat hier kan worden bekeken: https://privacy.xing.com/.

f) Messagebird
Messagebird is een SMS-dienstverlener waarmee onze klanten eindgebruikers via SMS kunnen uitnodigen voor hun enquêtes.
Meer informatie en het huidige privacybeleid van Messagebird zijn te vinden op https://www.messagebird.com/de-de/legal/privacy.

g) Fastbill Monsum
FastBill Monsum biedt ons een boekhoudsysteem waarmee bijvoorbeeld facturen worden beheerd en aangemaakt en waarin de technische en persoonlijke basisgegevens voor de gebruikersaccount worden opgeslagen.
Meer informatie en het huidige privacybeleid van FastBill Monsum vindt u op https://www.fastbill.com/datenschutz.

h) Stripe, Inc.
Stripe, Inc. is onze bankserviceprovider, die alle betalingsmodaliteiten voor contractuele nakoming garandeert, bijv. de inning van het factuurbedrag via SEPA-mandaat voor automatische incasso of per creditcard.
Meer informatie en het privacybeleid van Stripe, Inc. Privacybeleid kunnen worden bekeken op https://stripe.com/privacy

i) PayPal S.à.r.l.
PayPal S.à.r.l. is een andere bankserviceprovider die de betaling van facturen via PayPal verwerkt.
Meer informatie en PayPals huidige privacybeleid kun je vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE

j) CentralStation
CentralStation is software voor het beheer van klantgegevens. Persoonsgegevens zoals communicatiegegevens worden hier opgeslagen om snel en eenvoudig contact op te kunnen nemen met klanten en inzicht te hebben in de contacthistorie tot op heden.
Meer informatie en het huidige privacybeleid van CentralStations is te vinden op https://centralstationcrm.de/datenschutz.

k) Telekom
Deutsche Telekom is een van onze hosting service providers en voorziet ons van de servers die wij nodig hebben om u onze diensten te kunnen leveren.
Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Deutsche Telekom vindt u op https://www.t-systems.com/de/en/data-protection.

l) CleverReach
Wij maken gebruik van de diensten van CleverReach om onze gebruikers en klanten mailings en nieuwsbrieven met interessante informatie en aanbiedingen te sturen.
Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van CleverReach is te vinden op https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/

m) Join.me
Join.me wordt gebruikt om geïnteresseerden en klanten deel te laten nemen aan schermpresentaties (zoals producttrainingen) en online vergaderingen.
Meer informatie en het huidige privacybeleid van Join.me zijn te vinden op https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy

n) Microsoft
We gebruiken de e-mail- en kantoorsoftwarecloud voor interne werkzaamheden, maar ook om serviceaanvragen - en bestellingen - te verwerken.
Meer informatie en het privacybeleid van Microsoft kun je vinden op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

o) Hotjar
Onze Website maakt ook gebruik van de Hotjar trackingfunctie van Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta) (“ Hotjar"). Deze dienst maakt namens ons voornamelijk gebruik van cookies om uw gebruik van de Website te evalueren met behulp van pseudoniemen, om rapporten samen te stellen over de activiteit op de Website en om ons, als beheerder van de Website, te voorzien van andere diensten met betrekking tot de activiteit op de Website en internetgebruik. Uw IP-adres wordt tijdens dit proces onmiddellijk geanonimiseerd. Ook kunnen de gebruiksgegevens noch voor ons noch voor Hotjar worden toegewezen aan bepaalde personen. Als u de traceringsprocedure van Hotjar wilt stopzetten, kunt u dit doen via de volgende link: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. Voor meer informatie over Hotjar's gebruik van cookies en Hotjar's Privacy Statement, zie de informatie op https://www.hotjar.com/privacy.

p) Lead Forensics
Deze website maakt gebruik van Lead Forensics, een B2B sales en marketing enablement tool. Het wordt beheerd door Lead Forensics, hoofdkantoor UK, Communication House, 26 York Street, Londen, W1U 6PZ, UK. De Lead Forensics tool gebruikt een trackingcode om bedrijven die onze websites bezoeken te identificeren op basis van hun zakelijke IP-adressen. Dit is niet hetzelfde als cookies. De Lead Forensics tracking code geeft alleen informatie die direct beschikbaar is in het publieke domein. Het levert geen individuele, persoonlijke of gevoelige gegevens over wie onze website heeft bezocht en kan dat ook niet. In geen geval zullen de gegevens worden gebruikt voor de persoonlijke identificatie van een individuele bezoeker. Als IP-adressen worden verzameld, worden deze direct na het verzamelen geanonimiseerd. De informatie die door de Lead Forensics trackingcode wordt gegenereerd, wordt doorgestuurd naar de Lead Forensics tool en in een beveiligde omgeving in het Verenigd Koninkrijk verwerkt en opgeslagen. De Lead Forensics tool geeft ons geen IP-adressen. Het geeft ons informatie over welke bedrijven onze website hebben bezocht, de datum en duur van hun bezoek en de webpagina's die ze hebben bezocht. Met deze informatie kunnen we het gebruik van onze website analyseren en eventueel contact opnemen met deze bedrijven over hun ervaringen of voor verkoopdoeleinden. Om u als internationaal bedrijf de beste service te kunnen garanderen, geven we deze gegevens voor zover nodig door aan onze dochterondernemingen en distributeurs. Buiten dit doel wordt er geen persoonlijke informatie doorgegeven aan derden. Meer informatie kunt u vinden op www.leadforensics.com.

q) Oribi
Deze Websites maken gebruik van Orbi, een webanalysedienst van Orbi Ltd., VS. Orbi maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen doorgestuurd naar een Amazon Web Services Server en daar opgeslagen. Bij gebruik van Oribi kunnen persoonlijke gegevens ook worden verzonden naar de servers van Amazon Web Services in de VS. Deze website gebruikt Oribi uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor een anonimisering van het IP-adres door het in te korten en een directe persoonlijke relatie uit te sluiten. Als gevolg van de extensie zal uw IP-adres eerder worden ingekort door Oribi binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere ondertekenende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Amazon Web Services in de VS en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR, op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. Namens ons zal Oribi deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Meer informatie vindt u op: https://oribi.io/privacy

r) Google-cloudplatform
Het Google Cloud Platform is een van onze hostingproviders en voorziet ons van de servers die we nodig hebben om u onze diensten aan te bieden.
Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van het Goolge Cloud Platform vindt u op https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms.

s) Twilio Sendgrid
Op onze website hebben klanten de mogelijkheid om gerichte serviceverzoeken in te dienen bij bedrijven die op onze site zijn geregistreerd.
Twilio SendGrid is een dienstverlener voor transactie- en marketinge-mailcommunicatie en stuurt e-mails naar klanten wanneer zij namens ons een zoekopdracht indienen om hen op de hoogte te stellen van hun lopende aanvraag - d.w.z. wanneer de aanvraag met succes is ontvangen op ons platform en de aanvraag verder wordt doorverwezen.
Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Twilio Sendgrids naar https://www.twilio.com/legal/privacy

t) Cookiebot
Om persoonlijke gegevens en ervaringen op onze website/webdiensten zo goed mogelijk te beschermen en om te voldoen aan de wet (GDPR en TTDSG), hebben we een externe oplossing (cookiebot.com) geïntegreerd in onze website/webdiensten. Met deze tool kunnen onze gebruikers en bezoekers precies aangeven welke niet-essentiële cookies we mogen opslaan en van welke provider en wat het exacte doel van deze cookies is.
Ga voor meer informatie naar https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/


u) Yext laat onze klanten toe om wijzigingen aan hun bedrijfsgegevens te synchroniseren over meerdere beoordelingsportalen. Actuele informatie en Yexts van toepassing zijnde privacy beleid kan gevonden worden op Privacy en Cookies Beleid - yext.com.


Traceer- en advertentieserviceproviders

a) Criteo
Deze website maakt gebruik van Criteo, een dienst van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk. Criteo is een webanalysedienst. Criteo verzamelt en gebruikt technische gegevens over je surfgedrag om je gepersonaliseerde reclame te tonen. Criteo verzamelt bijvoorbeeld gebeurtenissen met betrekking tot uw activiteiten op onze website (bijvoorbeeld het aantal bekeken pagina's, de producten die op de site worden bekeken, uw zoekopdrachten op de website), informatie met betrekking tot uw apparaat (apparaattype, besturingssysteem, versie) en gebeurtenissen met betrekking tot de Criteo ad serving-activiteiten, zoals het aantal advertenties dat aan u wordt weergegeven. Criteo gebruikt cookies voor dit doel. Criteo verzamelt geen persoonlijke gegevens. Meer informatie hierover kun je vinden op http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie. Onder de volgende link kun je de weergave van Criteo reclamemateriaal deactiveren: http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie

b) Twitter
Deze website gebruikt Twitter Universal Tag van Twitter Inc. om gebeurtenissen en paginaweergaves te volgen. Hierdoor kunnen we fijnmazige Twitter-reclame maken. Voor meer informatie over hoe Twitter omgaat met uw persoonlijke gegevens en uw rechten in dit verband, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van Twitter.

https://ads.twitter.com/terms/us

Een opt-out is ook mogelijk via de pagina http://optout.aboutads.info.

c) LinkedIn Insight Tag en Matched Audiences
Deze website maakt gebruik van LinkedIn Insight Tag van LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). LinkedIn Insight Tag is een re-targeting en analyse tool die een cookie, een klein tekstbestand, in uw webbrowser plaatst wanneer u de ProvenExpert website bezoekt. De Insight tag is geïntegreerd in deze website en maakt het mogelijk om gegevens te verzamelen zoals uw IP-adres of het tijdstip van toegang tot deze website of het verzamelen van gedefinieerde gebeurtenissen (zoals downloads of paginaweergaves). Bovendien kunnen relevante aanbiedingen en aanbevelingen worden weergegeven die specifiek op uw interesses zijn afgestemd, afhankelijk van de diensten, informatie en aanbiedingen waarover u zich op onze website hebt geïnformeerd. Verder kan LinkedIn statistieken samenstellen met geaggregeerde gegevens over het gebruik en bezoek van onze website. Als u lid bent van LinkedIn, kan er ook demografische informatie, zoals uw locatie bij benadering, worden verzameld. De cookie die door de Insight Tag in uw browser wordt opgeslagen, blijft daar totdat hij handmatig door u wordt verwijderd of automatisch wordt verwijderd 6 maanden nadat de Insight Tag voor het laatst is geladen.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de instellingen van uw browser. U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van LinkedIn Insight Tag door een opt-out cookie in te stellen die op uw apparaat blijft totdat u alle cookies op dat apparaat verwijdert. U kunt de opt-out cookie hier activeren: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Als je lid bent van LinkedIn, klik dan op "Opt-out op LinkedIn". Niet-leden moeten op "Opt-out" klikken.

Bovendien gebruiken we LinkedIns advertentiefunctie "Matched Audiences" op basis van onze legitieme belangen. In dit geval wordt het e-mailadres dat door onze klanten is opgegeven in hun ProvenExpert-account door ons geüpload naar de LinkedIn Campaign Manager tool. De gegevens worden naar de servers van LinkedIn geüpload in een gehasht formaat. Het uploaden van deze gegevens heeft als enig doel om gebruikers uit onze klantendatabase te matchen met LinkedIns gebruikersdatabase om ervoor te zorgen dat onze Facebook-advertenties kunnen worden afgeleverd aan de mensen waarvan wij denken dat ze een bepaalde interesse hebben in onze informatie en aanbiedingen op basis van hun gebruik van onze producten en diensten. Je kunt je op elk moment afmelden voor het gebruik van je gegevens voor dit doel door https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest te bezoeken en de keuzeschakelaar op "Nee" te zetten onder "Interacties met Bedrijven".

LinkedIn is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield, een gegevensbeschermingsovereenkomst die bedoeld is om een verantwoorde gegevensoverdracht en gegevensbeschermingsstandaarden te garanderen aan gecertificeerde bedrijven in de VS. Deze certificering is goedgekeurd door de EU-commissie in het besluit van 12 juli 2016 (dossiernr. C(2016) 4176).

Je kan LinkedIns huidige certificatiestatus volgens het EU-VS Privacy Shield hier vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0.

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op Art. 6 Par. 1 f) GDPR (Belangenafweging) en op ons gerechtvaardigd belang om op interesses gebaseerde informatie, aanbiedingen en advertenties aan onze klanten en websitebezoekers aan te bieden.

Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

d) De Reach Group
Expert Systems AG maakt gebruik van de diensten van The Reach Group GmbH (Am Karlsbad 16, 10785 Berlijn), een agentschap voor digitale advertentieformaten. The Reach Group GmbH maakt gebruik van de volgende diensten/providers:
NEORY: NEORY GmbH, gevestigd in Brandschachtstraße 2, 44149 Dortmund, Duitsland, is een technologieleverancier voor het aanbieden en geoptimaliseerd afleveren van reclamemateriaal.
Meer informatie over gegevensbescherming bij NEORY vindt u hier: https://www.neory.com/privacy.html

EASY Marketing: EASY Marketing GmbH gevestigd in Asselner Hellweg 124,
44319 Dortmund is een technologieleverancier voor de levering en optimalisatie van reclamemateriaal.
Meer informatie over gegevensbescherming bij EASY Marketing vindt u hier: https://www.easy-m.de/privacy.html

e) Quantcast
Deze website gebruikt de diensten van Quantcast voor het meten van gebruikers en voor reclamedoeleinden. Als onderdeel van deze diensten staat de Quantcast-site toe dat anonieme browsergegevens worden verzameld en geanalyseerd met behulp van standaard internetcookies. Deze anonieme gegevens worden in geen geval gebruikt om de bezoekers van de website persoonlijk te identificeren. Meer informatie over Quantcasts inzet voor vertrouwelijkheid en privacy vindt u in het Privacybeleid van Quantcast. U kunt zich afmelden voor reclame en gegevensverzameling via Quantcast op de afmeldingspagina van Quantcast of via de meer geavanceerde afmeldservice van de European Digital Advertising Alliance.
Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Quantcast naar: https://www.quantcast.com/de/datenschutz/

f) ADITION conversiepixel & Adition Retargeting Pixels
ADITION technologies AG, met hoofdkantoor in de Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Duitsland, is een technologieleverancier voor het aanbieden en geoptimaliseerd leveren van reclamemateriaal.
Meer informatie over gegevensbescherming bij ADITION vindt u hier: https://www.adition.com/datenschutz/

g) Plista
Plista geeft de bezoekers van websites van het plista-netwerk, d.w.z. websites waarop plista-diensten worden gebruikt, individuele aanbevelingen voor inhoud en reclame.

Dit gebeurt door (i) inhoud aan te bevelen aan bezoekers op basis van hun interesses, (ii) inhoud aan te bevelen op basis van de interesses van vergelijkbare gebruikers, of (iii) inhoud aan te bevelen die zij eerder hebben bekeken op websites buiten het plista-netwerk.

Hiervoor is het noodzakelijk dat plista de interesses van de bezoekers analyseert en de bezoekers individueel van elkaar kan onderscheiden. Dit gebeurt door het gebruik van cookies.

Meer informatie over gegevensbescherming bij plista vindt u hier: https://www.plista.com/about/privacy/

h) Taboola
Wij gebruiken Taboola (One Euston Square, 40 Melton Street, 13th Floor, London, NW1 2FD) op onze website. Dit maakt het mogelijk om inhoud aan te bevelen die aansluit bij uw persoonlijke interesses en zo ons aanbod individueel voor u vorm te geven. Taboola gebruikt cookies om te bepalen welke websites u vaak bezoekt en hoe u door onze website navigeert. Hiervoor worden apparaatgerelateerde gegevens en protocolgegevens verzameld en gebruikersprofielen gegenereerd door het gebruik van pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen worden niet gecombineerd met gegevens over de drager van het pseudoniem en maken het niet mogelijk om conclusies te trekken over uw persoonlijke gegevens. Uw IP-adres wordt bijvoorbeeld in afgekorte vorm aan Taboola doorgegeven. Meer informatie over Taboola vindt u op www.taboola.com/privacy-policy. U kunt een manier vinden om de service uit te schakelen op de website van de Digital Advertising Alliance op http://www.aboutads.info/choices/. U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren.

i) AppNexus
AppNexus Inc. is een in New York (VS) gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met reclametechnologie.

AppNexus biedt online veilinginfrastructuur en -technologie voor gegevensbeheer, optimalisatie, financiële clearing en ondersteuning voor rechtstreeks onderhandelde advertentiecampagnes. Het heeft zowel een platform aan de vraagzijde (DSP) als een platform aan de aanbodzijde (SSP). Het integreert met reclamebronnen zoals Googles DoubleClick, Microsofts AdECN, engage:BDR en andere aggregators. Het werkt vanuit meerdere datacenters, waaronder een in Amsterdam die Europa en het Midden-Oosten bedient, in een faciliteit die wordt gedeeld met Equinix.

Meer informatie over gegevensbescherming bij AppNexus vindt u hier:
https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy

j) HubSpot
Deze website maakt gebruik van HubSpot, een dienst van HubSpot Inc., een Amerikaanse softwareleverancier met een vestiging in Ierland (HubSpot Inc., 2nd floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 5187500), waarmee we specifieke aspecten van onze online marketing afdekken, waaronder Content Management (bijvoorbeeld de inhoud van de website)
E-mailmarketing (nieuwsbrieven en geautomatiseerde mailings, bijvoorbeeld om informatie te verstrekken over updates)
Publicatie en rapportage van sociale media (bijv. LinkedIn)
Rapportage (bijv. verkeersbronnen, toegang etc.)
Contactbeheer (bijv. gebruikerssegmentatie & CRM)
Aanbieden van landingspagina's en contactformulieren
Aanbieden van een ondersteuningschat op onze website
Waar dit wettelijk verplicht is, zullen we u vooraf en afzonderlijk om toestemming vragen voor het verzamelen, opslaan en verwerken van uw gegevens. Met uw toestemming maakt HubSpot gebruik van “ Web Beacons" en cookies, die op uw computer worden opgeslagen en ons in staat stellen uw gebruik van de website te analyseren. De verzamelde informatie (bijv. het IP-adres, de geografische locatie, het browsertype, de duur van het bezoek en de bekeken pagina's) wordt door HubSpot namens ons geanalyseerd om rapporten over het bezoek en de door u bekeken pagina's te genereren. Als u in het algemeen geen verzameling via cookies wenst, kunt u te allen tijde het opslaan van cookies voorkomen via uw browserinstellingen. De gegevens die door ons via HubSpot worden verzameld, worden door ons uitsluitend gebruikt om onze marketing-, verkoop- en ondersteuningsactiviteiten uit te voeren en te optimaliseren. Uw gegevens kunnen vervolgens door ons worden gebruikt om contact met u, als bezoeker van onze website, op te nemen en om na te gaan welke van onze diensten interessant voor u kunnen zijn. Als je ons persoonlijke gegevens zoals je e-mailadres of naam verstrekt om diensten te ontvangen (bijv. het downloaden van marketingmateriaal als PDF's; het ontvangen van onze e-mailnieuwsbrieven; interactie met jou als ProvenExpert-gebruiker na succesvolle aanmelding), zullen we HubSpot ook gebruiken om je deze diensten en informatie te verstrekken. Waar dit wettelijk verplicht is, zullen we je vooraf en apart vragen om toestemming te geven voor het verzamelen, opslaan en verwerken van je gegevens. De gegevens die door ons via HubSpot worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van onze contractant, HubSpot, in Ierland en in de Verenigde Staten. We hebben de nodige vereisten opgesteld om ervoor te zorgen dat dit in overeenstemming is met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en de GDPR.
Je kunt de volledige gegevensbeschermingsinformatie van Hubspot en details over de gebruikte cookies hier vinden:
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
https://knowledge.hubspot.com/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser
https://knowledge.hubspot.com/account/hubspot-cookie-security-and-privacy
Andere leveranciers

a) Cisionpoint
We gebruiken de onlinetool Cisionpoint van CISION Germany GmbH als een volledig geïntegreerde PR-managementoplossing om onze persdistributielijsten te beheren en persberichten naar mediavertegenwoordigers te sturen.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften van CISION zijn te vinden op http://www.cision.de/datenschutzerklaerung/.

b) Trello
Trello is een webgebaseerde projectmanagementsoftware van Atlassian. We gebruiken dit om projecten te plannen (inclusief klantgerichte projecten) en redactionele plannen te maken. In de voor het web geoptimaliseerde toepassing is het mogelijk om samen met andere leden lijsten te maken op zogenaamde boards. Deze kunnen naar wens worden bewerkt en voorzien van checklists, bijlagen en een vaste datum.
Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Trello, Inc. is te vinden op https://trello.com/privacy.

c) Slack
Slack is een webgebaseerde instant messaging service van Slack Technologies, die we gebruiken voor directe, snelle communicatie binnen het team.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Trello, Inc. is te vinden op https://slack.com/intl/de-de/privacy-policy en in de bijgewerkte versie geldig vanaf 25.5.2018 op https://trello.com/privacy-updated.

d) Social Hub
Het online platform SocialHub van maloon GmbH biedt ons de mogelijkheid om sneller en efficiënter te reageren op conversaties in sociale media. Daarnaast plannen en plaatsen we bijdragen op onze social media kanalen via SocialHub.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Trello, Inc. is te vinden op https://socialhub.io/de/recht/datenschutz/.


8. Privacybeleid voor de aangeboden betalingsmethoden

a) PayPal
Expert Systems AG heeft PayPal-componenten op zijn website geïntegreerd. PayPal is een dienstverlener voor online betalingen. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen uit te voeren naar of betalingen te ontvangen van derden. PayPal treedt ook op als trustee en biedt diensten voor kopersbescherming.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als u in onze online shop tijdens het bestelproces de betaaloptie "PayPal" selecteert, worden uw gegevens automatisch doorgegeven aan PayPal. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt u in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

De persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan PayPal zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Persoonlijke gegevens in verband met de betreffende bestelling zijn ook noodzakelijk voor de verwerking van het koopcontract.

Het doel van de gegevensoverdracht is het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. Expert Systems AG verstrekt PayPal met name persoonsgegevens als er een legitiem belang is bij de overdracht. Persoonsgegevens die tussen PayPal en Expert Systems AG worden uitgewisseld, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is het verifiëren van de identiteit en kredietwaardigheid.

PayPal kan persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en serviceproviders of onderaannemers als dit noodzakelijk is om contractuele verplichtingen na te komen of als de gegevens namens PayPal moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door PayPal op elk gewenst moment in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor de (contractuele) betalingsverwerking.

PayPals huidige privacybeleid is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

b) Andere betalingsmogelijkheden
U voert uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld als u kiest voor een SEPA-mandaat voor automatische incasso of een betaling met een creditcard) in op een aparte website in uw gebruikersaccount.
De betalingsgegevens worden vervolgens verzameld door de aanbieders, zonder dat wij deze kunnen inzien of er toegang toe hebben.


C. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in detail

Voor zover wij uw persoonlijke gegevens opslaan of op andere manieren verwerken, gelden speciale wettelijke rechten (de "rechten van de betrokkene"), die wij hier kort uiteenzetten.


1. Recht op toegang tot informatie

Naast uw recht op informatie hebt u het recht om op elk moment en kosteloos van ons een bevestiging te vragen over welke persoonlijke gegevens er over u zijn opgeslagen. Daarnaast heeft u het recht om een kopie van deze informatie te ontvangen. Het recht op toegang tot informatie omvat bovendien:

 • het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvanger of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens beschikbaar zijn of zullen worden gesteld, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet kan worden vastgesteld, de criteria om deze duur te bepalen;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of op beperking van de verwerking van deze gegevens door de verantwoordelijke of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan;
 • het bestaan van een recht op beroep via een toezichthoudende autoriteit;
 • het bestaan van een geautomatiseerd besluit met inbegrip van profilering in overeenstemming met artikel 22 Para. 1 en 4 van de Gegevensbeschermingsverordening en, ten minste in deze gevallen, het bestaan van zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de reikwijdte en de gewenste effecten van een dergelijke verwerking op u.

U hebt ook recht op toegang tot informatie over het feit of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een land buiten de EU of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, hebt u ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming als u gebruik wilt maken van dit recht op informatie.


2. Recht op correctie

U hebt het recht om te vragen dat onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onmiddellijk worden gecorrigeerd. U hebt ook het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, ook door middel van een aanvullende verklaring.

U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming als u gebruik wilt maken van dit recht op correctie.


3. Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden)

U hebt het recht om ons te verzoeken de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk te wissen, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is en zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn verzameld of verwerkt om redenen die niet langer noodzakelijk zijn.
 • U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op grond van Art. 6 Para. 1 Letter a van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 Para. 1 GDPR en er zijn geen dwingende legitieme en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking van onze kant, of je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 Para. 2 van de GDPR in het geval van gegevensverwerking voor reclamedoeleinden.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt.
 • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens de wetgeving van de Unie of de wetgeving van de lidstaten waaronder wij vallen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 Para. 1 van de GDPR.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en u de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens wilt laten verwijderen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met uw verzoek. Hij/zij zal er dan voor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

In het algemeen geven we geen persoonlijke gegevens openbaar vrij. Mochten we echter persoonlijke gegevens openbaar maken en als verantwoordelijke partij verplicht zijn om persoonlijke gegevens te wissen volgens Art. 17 Para. 1 GDPR, zullen we passende maatregelen nemen (ook van technische aard), rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van implementatie, om andere personen die verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking en die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u hebt verzocht dat deze andere personen die verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking alle links naar deze persoonsgegevens verwijderen, evenals de kopieën en reproducties ervan, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.4. Recht op beperking van de verwerking

 • U betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van deze gegevens te controleren.
 • De verwerking is onwettig, u weigert de verwijdering van persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • We hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt de gegevens zelf nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 Para. 1 van de GDPR bij het nog niet duidelijk is of de legitieme redenen van onze kant zwaarder wegen dan uw legitieme belangen.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en u de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens wilt beperken, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Hij/zij zal er dan voor zorgen dat de gegevensverwerking wordt beperkt.


5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, standaard machinaal leesbaar formaat. U hebt ook het recht om ons te verzoeken deze informatie door te geven aan een andere verantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming volgens Art. 6 Para. 1 Letter a van de GDPR of een contract op grond van Art. 6 Para. 1 Letter b van de GDPR en op voorwaarde dat de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde methoden.

Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensportabiliteit op grond van Art. 20 Para. 1 van de GDPR, heb je ook het recht om ons de persoonsgegevens rechtstreeks te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke, zolang dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van andere personen hierdoor niet worden aangetast.

U kunt te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden.


6. Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om, om redenen die specifiek voor u zijn, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over uzelf die is uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 Letter f van de GDPR om onze legitieme belangen te beschermen. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze verordening.

In het geval van bezwaar zullen we de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden als betrokkene of tenzij de verwerking bedoeld is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien wij persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor dit doel. Dit geldt ook voor profilering, indien deze direct verband houdt met deze direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen gegevensverwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer om deze reden verwerken.

U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om het recht op bezwaar uit te oefenen.


7. Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te trekken.

Als u gebruik wilt maken van uw recht om de toestemming in te trekken, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.


8. Recht van beroep bij een regelgevende instantie

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een lokale regelgevende instantie.

Contactgegevens van de verantwoordelijke lokale toezichthoudende instantie:

Berlijnse functionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Friedrichstr. 219
10969 Berlijn

Telefoon: +49 (0)30 13889-0
Fax: +49 (0)30 2155050

E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de


D. Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens


1. Gerechtvaardigd belang

Volgens Artikel 6 (1) f) van de GDPR is het ons toegestaan om uw gegevens te verwerken, zelfs zonder uitdrukkelijke toestemming, op voorwaarde dat dit noodzakelijk is om onze legitieme belangen of die van een derde partij te beschermen, zolang uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, hier niet tegen opwegen.

Wij geloven niet dat de volgende activiteiten op enigerlei wijze nadelige gevolgen hebben voor personen. Integendeel, ze helpen ons om u meer op maat gemaakte en efficiëntere diensten te verlenen en zijn daarom gunstig voor alle partijen. U hebt echter nog steeds het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens op deze basis, zoals hierboven vermeld.

Gebruikers- en klantgegevens:
We moeten ervoor zorgen dat onze bedrijfsactiviteiten soepel verlopen, zodat we u onze producten en diensten van de gebruikelijke kwaliteit en tegen een redelijke prijs kunnen blijven leveren. Daarom hebben we uw gegevens nodig om onze contracten met u uit te voeren, om u te factureren voor onze diensten en om u onze producten te leveren, om uw supportvragen te beantwoorden en om u te voorzien van updates en patches voor uw software. Tot slot hebben we je gegevens ook nodig om ons intellectuele eigendom in de vorm van onze software en content te beschermen tegen misbruik en piraterij door gebruik te maken van de gegevens die zijn opgeslagen in je gebruikersaccount. Het is daarom in ons legitieme belang om je gegevens te gebruiken.

We hebben onze eigen wettelijke verplichtingen en het is in ons legitieme belang om aan te dringen op de naleving daarvan. Als wij te goeder trouw van mening zijn dat dit noodzakelijk is, kunnen wij uw gegevens daarom bekendmaken ten behoeve van wetshandhaving of belastinginning of daadwerkelijke of dreigende geschillen.

Gegevens van beoordelaars:
Wanneer u een beoordeling indient, verzamelen we uw persoonsgegevens om misbruik te voorkomen (bijvoorbeeld door meerdere beoordelingen).

Websitebezoekers:
We verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens van bezoekers van onze websites en gebruiken deze om u te helpen navigeren op onze websites en de diensten die we aanbieden beter te beheren. De gegevens die we op deze manier verzamelen, omvatten informatie over hoe u onze website gebruikt en hoe vaak u de website bezoekt.


2. Overeenkomst

Onder bepaalde omstandigheden hebben we uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken in verband met bepaalde activiteiten. Afhankelijk van waar uw gegevens precies voor nodig zijn, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming via "opt-in" of stilzwijgende toestemming via soft opt-in .

Volgens artikel 4(11) van de GDPR wordt toestemming (via opt-in) geclassificeerd als "elke vrijwillige wilsverklaring, op geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze, in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens". Eenvoudig gezegd betekent dit dat:

 • u moet ons vrijwillig uw toestemming geven zonder dat wij enige vorm van druk op u uitoefenen;
 • u moet weten waarvoor u toestemming geeft - we zullen er daarom voor zorgen dat we u voldoende informatie hebben gegeven; en
 • moet u ons uw toestemming geven in de vorm van een positieve, bevestigende handeling. In de meeste gevallen voorzien we u van een veld dat u moet markeren om duidelijk en ondubbelzinnig aan deze vereiste te voldoen.

We houden een register bij van de toestemming die u op deze manier hebt gegeven.

Zoals eerder vermeld is toestemming via soft opt-in in sommige gevallen voldoende. We kunnen reclame maken voor producten en diensten die gerelateerd zijn aan de producten die we aanbieden (met name onze software en de content die we aanbieden) en diensten (bijvoorbeeld in het hostinggedeelte), op voorwaarde dat u zich niet actief hebt afgemeld voor deze communicatie.

Zoals eerder vermeld, hebt u het recht om uw toestemming voor deze activiteiten in te trekken door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbeveiliging


3. Uitoefening of verdediging van wettelijke rechten

Soms kan het voor ons noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te verwerken in verband met de uitoefening of verdediging van juridische claims. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als we juridisch advies nodig hebben in verband met juridische procedures of wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie te bewaren of openbaar te maken in de loop van juridische procedures.


Deel 4 - Definities


Het privacybeleid van Expert Systems AG is gebaseerd op termen die door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie werden gebruikt op het moment dat de General Data Protection Regulation (GDPR) werd uitgevaardigd. Ons privacybeleid is bedoeld om gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk te zijn voor het publiek en voor onze klanten en zakenpartners. Daarom willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken we onder andere de volgende termen:

 • "persoonsgegevens": Persoonsgegevens is alle informatie die verwijst naar een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon is identificeerbaar wanneer hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon uitdrukken.
 • "Betrokkene": Een betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door ons worden verwerkt.
 • "verwerking": Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die, al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedures, wordt uitgevoerd in verband met persoonsgegevens. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het verzamelen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door middel van doorzending, vergelijking of koppeling, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 • "profilering": Profilering is elke vorm van automatische verwerking van persoonsgegevens waarbij deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, met name om aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische toestand, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, woonplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen. Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van enige vorm van profilering.
 • "Pseudonimisering": Pseudonimisering verwijst naar de verwerking van persoonsgegevens op een manier waarop deze niet langer kunnen worden toegewezen aan de specifieke persoon in kwestie zonder het gebruik van aanvullende informatie.
 • "verantwoordelijke": De verantwoordelijke is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens.
 • "Auftragsverarbeiter": Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
 • "ontvanger": Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan dat persoonsgegevens verstrekt, ongeacht of deze betrekking hebben op een derde. Autoriteiten die op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoeksmandaat, worden echter niet als ontvangers beschouwd.
 • "derde": Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de gegevensverwerker en personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de gegevensverwerker.

Heb je vragen over ons privacybeleid?

Stuur ons een e-mail op privacy@provenexpert.com of neem contact op via Facebook, Twitter, XING, of LinkedIn. We beantwoorden graag al je vragen.
ProvenExpert.com heeft 4,50 van de 5 sterren 5618 Beoordelingen op ProvenExpert.com
Algemene voorwaarden  |  Privacybeleid  |  Kwaliteit  |  Wettelijke kennisgeving  © 2011 - 2024 Expert Systems AG